Monthly Archives - október 2008

Nasadenie vtiger CRM pre Continuing Education Center, Vienna University of Technology

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre Continuing Education Center, Vienna University of Technology. Technická univerzita vo Viedni v čase analýzy nemala CRM systém, pričom vtiger CRM ich zaujal natoľko, že sa rozhodli pre jeho implementáciu. Hlavným bodom bol import kontaktov, pričom dôraz sa kládol na podrobnú kontrolu duplicít a ich možnú aktualizáciu počas importu. Doba...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.