Hlavné funkcie CRM

V CRM sa nachádza na jednom mieste kompletná komunikácia so zákazníkom, všetky telefonáty, emaily, dokumenty. Kompletnú históriu všetkých predajov aj za minulé roky. CRM systém by mal umožňovať všetkým obchodníkom, prípadne externým obchodným partnerom, rýchly a efektívny prístup k dôležitým informáciám o zákazníkoch, plánovaní pracovného programu a ďalších predajných nástrojov zahrnutých v systéme

CRM systémy boli kedysi doménou veľkých firiem s veľkým počtom zákazníkov. V dnešnej dobe sa však už aj stredné a malé firmy začínajú prikláňať k tomuto podnikateľskému prístupu a hľadajú dostupné a efektívne riešenia vzhľadom na svoju veľkosť a potreby. Hoci niektoré riešenia CRM môžu vyzerať robustne a nákladne, nemusí to byť pravda. Aj malá firma dokáže do svojej praxe aplikovať princípy filozofie CRM, pričom vôbec nemusí ísť o vysokú nákladovú položku.

V CRM sa nachádza na jednom mieste kompletná komunikácia so zákazníkom, všetky telefonáty, emaily, dokumenty. Kompletnú históriu všetkých predajov aj za minulé roky. Je veľmi ľahké zistiť, ktorý zákazník je dobrý a ktorý náročný. Vďaka kalendáru a pripomienkam sa na zákazníka nikdy nezabudne. Súčasťou je aj štatistické vyhodnocovanie predaja. Veľmi rýchlo sa dá zistiť, v akom stave sú všetky obchody, objednávky i reklamácie. CRM je nástroj na plánovanie schôdzok, telefonátov, služobných ciest a zároveň aj pripomienkovač.

CRM možno rozdeliť na 4 moduly:
Automatizácia predajných činností – Sales Force Automation (SFA),
Automatizácia marketingových činností – Marketing Automation (MA),
Automatizácia servisných činností a zákazníckej podpory – Field Service Automation (FSA),
Elektronické obchodovanie – E-business (EB).

CRM by mal umožňovať všetkým obchodníkom, prípadne externým obchodným partnerom, rýchly a efektívny prístup k dôležitým informáciám o zákazníkoch, plánovaní pracovného programu a využití znalostných báz a ďalších predajných nástrojov zahrnutých v systéme.

Hlavné funkcie CRM:
Správa kontaktov a plánovač času (Contact and Time Management),
Správa nových, doposiaľ neidentifikovaných kontaktov (Lead Management),
Nástroje tvorby súhrnných správ pre management (Management Reporting Tools),
Nástroje vzdialeného prístupu k systémom,
Správa obchodných partnerov.

Úlohou CRM je zefektívnenie komunikácie so zákazníkmi a správa servisných činností po predaji.

Základnými funkciami CRM sú:
Zákaznícke centrum (Customer Center)- komunikácia po telefóne a Internete,
Servisné centrum (Field Service).

V CRM nájdeme vždy a rýchlo informácie:

* Názov, sídlo, adresy, telefóny, faxy, email, čísla bankových účtov, poznámky priamo ku konkrétnym osobám
* Údaje o obrate, odbere, objednávkach zákazníka aj za viac rokov späť
* Potenciál, záujem, objednávky o každom obchode
* Telefonáty so zákazníkom, schôdzky, celú komunikáciu od prvého kontaktu
* Plánované úlohy, pripomienkovač, vybavené úlohy, nevybavené úlohy
* Servisné požiadavky, sťažnosti, návrhy na zlepšenia a otázky od zákazníkov
* Prehľad o predaji za vybrané regióny, pobočku, obchodníka, obdobia

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.