Výhody CRM systémov

Pomocou CRM systémov majú manažéri predajných oddelení možnosť lepšie sledovať efektivitu práce jednotlivých pracovníkov, ale aj problémy, ktoré vnímajú zákazníci

Medzi základné výhody CRM patria predovšetkým:

  • Identifikácia kľúčových zákazníkov a ich potrieb
  • Detailný profil klienta na základe uchovávania histórie komunikácie, ponúk, nákupov, objednávok a kontaktov servisu
  • Ponuka produktov prispôsobených individuálnym požiadavkám zákazníkov na základe dokonalej znalosti ich potrieb
  • Zvýšenie efektívnosti marketingovej kampane
  • Skrátenie predajného cyklu
  • Budovanie lojality zákazníkov
  • Celkové zníženie nákladov a zvýšenie efektivity starostlivosti o zákazníkov

CRM sa v súčasnosti stalo obľúbeným pojmom s vysokou frekvenciou jeho používania. Súčasná situácia na globálnych trhoch donútila podniky venovať väčšiu pozornosť riadeniu vzťahov so zákazníkmi. Spotrebitelia si môžu jednoduchšie porovnať ceny na internete a zmeniť plán od koho nakupovať z minúty na minútu s minimálnymi nákladmi. Namiesto správania sa k zákazníkovi ako k zdroju príjmov sa teraz podniky pozerajú na spotrebiteľov ako na dlhodobé aktíva, o ktoré sa treba starať, napríklad pomocou CRM. CRM sa zameriava na riadenie všetkých spôsobov, ktorými sa podnik dostáva do interakcie s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi. CRM na dosiahnutie svojho cieľa využíva informačné systémy na koordináciu všetkých podnikových procesov. Pre implementáciu CRM sa využívajú informačné systémy, ktoré umožňujú zaznamenávať celý predajný proces (sales proces) od prvého kontaktu so zákazníkom cez fakturáciu tovarov a služieb až po servis. CRM informačné systémy umožňujú zvyšovať efektivitu predaja ako aj spokojnosť zákazníka.

Umožňuje vytváranie unifikovaných postupov predaja (ktoré vytvárajú skúsení a úspešní predajcovia) pre začínajúcich predajcov, čo urýchľuje ich zapracovanie sa. Tým, že sú informácie o zákazníkovi uložené v databáze, vie predajca presne a rýchlo reagovať na jeho požiadavky, sťažnosti a je tak isto možné sa na základe rôznych dát a pohľadom na tieto dáta dostať k informáciám o správaní sa daného zákazníka. CRM nie je určený ani tak na zvyšovanie počtu zákazníkov, ako na zvyšovanie spokojnosti už získaných zákazníkov (aj keď sa tieto dve veci nevylučujú, pretože spokojný zákazník môže priviesť ďalšieho zákazníka). Využíva a darí sa mu teda hlavne na presýtených trhoch, kde spokojnosť zákazníka je na prvom mieste.

CRM môže byť chápané dvomi spôsobmi:

BI – Business Intelligence – rôzne pohľady na dáta v databáze na základe KPI (key performance indicator – kľúčové indikátory výkonnosti firmy, ktoré určujú manažéri).

Complaint management – manažment sťažností, ako aj Hotline, ktorý však používaním CRM nadobúda nový rozmer a nazýva sa Front Office – teda miesto prvého kontaktu zákazníka so spoločnosťou.

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.