CRM system

Skratka CRM (v preklade Customer Relationship Management) znamená riadenie vzťahov so zákazníkmi. V podstate je to súbor nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis

CRM - hlavné funkcie, výhody a prínosy

Predpokladom správneho a dlhodobého fungovania každého obchodníka je presná znalosť vlastného zákazníka. To firme umožňuje udržať si stávajúcich zákazníkov a zároveň správnymi marketingovými metódami získavať nových. V trhovej ekonomike platí, že prežijú len tie spoločnosti, ktoré sa dokážu správne prispôsobiť meniacim sa požiadavkám trhu. Práve CRM systém umožňuje firmám vytvárať a mať presnú mapu potrieb zákazníkov. Preto sa CRM systémy začínajú čoraz viac uplatňovať vo veľmi širokom spektre spoločností. Prakticky ťažko nájsť odvetvie, kde by si CRM systém nenašiel uplatnenie.

CRM systém sa vyvíja spolu s vývojom marketingu

Tak, ako sa marketing postupne mení od širokého oslovovania más na čoraz presnejšie oslovovanie určitých skupín ľudí, kde je najvyššia pravdepodobnosť získania nového zákazníka, a čoraz viac kladie dôraz na čo najosobnejšiu komunikáciu s každým zákazníkom, tak aj CRM systém Vám umožní presne odsledovať zvyklosti a správanie sa jednotlivých zákazníkov. To Vám dáva príležitosť na správne ponuky v správnom čase. Vďaka komplexnému pohľadu na zákazníka navyše získavate možnosť rozdeliť si zákazníkov do kategórií (napr. potencionálny, nový zákazník, stály zákazník, zákazník s potenciálom rastu, …). Takto dokážete odhaliť zákazníkov, ktorí Vás v konečnom dôsledku stoja viac, ako Vám prinášajú zisk.

CRM systém bol kedysi doménou veľkých firiem

V dnešnej dobe sa však už aj stredné a malé firmy začínajú prikláňať k tomuto podnikateľskému prístupu a hľadajú dostupné a efektívne riešenia vzhľadom na svoju veľkosť a potreby. Hoci CRM systém môže vyzerať robustne a nákladne, nemusí to byť pravda. Aj malá firma dokáže do svojej praxe aplikovať princípy filozofie CRM systému, pričom vôbec nemusí ísť o vysokú nákladovú položku.

Vtiger CRM #1 Open Source CRM systém

Čoraz známejším vo svete sa stáva Vtiger Open Source. Tento program obsahuje množstvo modulov, doplnkov a je po jednoduchej inštalácii a nastavení hneď pripravený na používanie. Keďže je riešený ako webová aplikácia, nie je potrebné ho inštalovať na používateľských počítačoch, ale iba na firemnom serveri, resp. na priestore webstránky spoločnosti. Vďaka tomu sa dá používať odkiaľkoľvek, stačí počítač a pripojenie na internet. Keďže Vtiger je veľmi obľúbený CRM systém, rozhodla sa naša spoločnosť po niekoľkoročných skúsenostiach s nasadzovaním pre jeho úpravu, ktorá by tento systém viac prispôsobila európskym požiadavkám a podmienkam.

Naše služby

Sme tu pre Vás, aby sme vám pomohli s vtiger CRM Open Source. Ak ste náš zákazník prihláste sa prosím do zákaznického portálu

Dlhodobo poskytujeme vysoko kvalitné programátorské práce a úpravy pre vtiger CRM systém na mieru podľa požiadaviek klienta.

Náš CRM server spĺňa všetky potrebné požiadavky a vysokú bezpečnosť pre optimálny chod CRM systému

Urýchlite čas nasadenia a zaistite si tým úspech. Naša poradenská činnosť a školenia sú navrhnuté tak, aby užívateľom CRM systému poskytli potrebný výcvik k produktivite a odbornosti

Karta osoby vo Vtiger CRM

Hlavné funkcie CRM systému

V CRM systéme sa nachádza na jednom mieste kompletná komunikácia so zákazníkom, všetky telefonáty, emaily, dokumenty.

CRM systém ponúka kompletnú a prehľadnú históriu všetkých predajov za minulé roky. Je veľmi ľahké zistiť, ktorý zákazník je dobrý a ktorý náročný. Vďaka kalendáru a pripomienkam sa na zákazníka nikdy nezabudne. Súčasťou je aj štatistické vyhodnocovanie predaja. Veľmi rýchlo sa dá zistiť, v akom stave sú všetky obchody, objednávky i reklamácie. Je to nástroj na plánovanie schôdzok, telefonátov, služobných ciest a zároveň aj pripomienkovač.

CRM systém možno rozdeliť na 4 moduly:
Automatizácia predajných činností – Sales Force Automation (SFA),
Automatizácia marketingových činností – Marketing Automation (MA),
Automatizácia servisných činností a zákazníckej podpory – Field Service Automation (FSA),
Elektronické obchodovanie – E-business (EB).

CRM systém by mal umožňovať všetkým obchodníkom, prípadne externým obchodným partnerom, rýchly a efektívny prístup k dôležitým informáciám o zákazníkoch, plánovaní pracovného programu a využití znalostných báz a ďalších predajných nástrojov zahrnutých v systéme:

 • Správa kontaktov a plánovač času (Contact and Time Management)
 • Správa nových, doposiaľ neidentifikovaných kontaktov (Lead Management)
 • Nástroje tvorby súhrnných správ pre management (Management Reporting Tools)
 • Nástroje vzdialeného prístupu k systémom
 • Správa obchodných partnerov
 • Zákaznícke centrum (Customer Center)- komunikácia po telefóne a Internete
 • Servisné centrum (Field Service)

Úlohou CRM systému je zefektívnenie komunikácie so zákazníkmi a správa servisných činností po predaji.

CRM systém nám poskytuje tieto informácie:

Názov, sídlo, adresy, telefóny, faxy, email, čísla bankových účtov, poznámky priamo ku konkrétnym osobám
Údaje o obrate, odbere, objednávkach zákazníka aj za viac rokov späť
Potenciál, záujem, objednávky o každom obchode
Telefonáty so zákazníkom, schôdzky, celú komunikáciu od prvého kontaktu
Plánované úlohy, pripomienkovač, vybavené úlohy, nevybavené úlohy
Servisné požiadavky, sťažnosti, návrhy na zlepšenia a otázky od zákazníkov
Prehľad o predaji za vybrané regióny, pobočku, obchodníka, obdobia

CRM systém a jeho výhody

CRM systém ponúka manažérom predajných oddelení možnosť lepšie sledovať efektivitu práce jednotlivých pracovníkov, ale aj problémy, ktoré vnímajú zákazníci

Medzi výhody CRM systémov počítame vytváranie unifikovaných postupov predaja (ktoré vytvárajú skúsení a úspešní predajcovia) pre začínajúcich predajcov, čo urýchľuje ich zapracovanie sa. Tým, že sú informácie o zákazníkovi uložené v databáze, vie predajca presne a rýchlo reagovať na jeho požiadavky a sťažnosti. Tak isto je možné sa na základe rôznych dát a pohľadom na tieto dáta dostať k informáciám o správaní sa daného zákazníka.

 • Identifikácia kľúčových zákazníkov a ich potrieb
 • Detailný profil klienta na základe uchovávania histórie komunikácie, ponúk, nákupov, objednávok a kontaktov servisu
 • Ponuka produktov prispôsobených individuálnym požiadavkám zákazníkov na základe dokonalej znalosti ich potrieb
 • Zvýšenie efektívnosti marketingovej kampane
 • Skrátenie predajného cyklu
 • Budovanie lojality zákazníkov
 • Celkové zníženie nákladov a zvýšenie efektivity starostlivosti o zákazníkov

CRM systém sa v súčasnosti stal obľúbeným pojmom s vysokou frekvenciou jeho používania. Súčasná situácia na globálnych trhoch donútila podniky venovať väčšiu pozornosť riadeniu vzťahov so zákazníkmi. Spotrebitelia si môžu jednoduchšie porovnať ceny na internete a zmeniť plán od koho nakupovať z minúty na minútu. Namiesto správania sa k zákazníkovi ako k zdroju príjmov sa teraz podniky pozerajú na spotrebiteľov ako na dlhodobé aktíva, o ktoré sa treba starať. CRM systém sa zameriava na riadenie všetkých spôsobov, ktorými sa podnik dostáva do interakcie s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi. CRM systém na dosiahnutie svojho cieľa využíva ostatné informačné systémy vo firme na koordináciu všetkých podnikových procesov. Pre implementáciu sa využívajú informačné systémy, ktoré umožňujú zaznamenávať celý predajný proces (sales proces) od prvého kontaktu so zákazníkom cez fakturáciu tovarov a služieb až po servis. CRM systém umožňuje zvyšovať efektivitu predaja ako aj spokojnosť zákazníka.

CRM systém je určený hlavne na zvyšovanie spokojnosti už existujúcoch zákazníkov

CRM systém nie je primárne určený ani tak na zvyšovanie počtu zákazníkov, ako na zvyšovanie spokojnosti už získaných zákazníkov. Tieto dve veci sa ale určite nevylučujú, pretože spokojný zákazník môže priviesť ďalšieho zákazníka. Využíva a darí sa mu teda hlavne na presýtených trhoch, kde spokojnosť zákazníka je na prvom mieste.

CRM systém môže byť chápané dvomi spôsobmi:

 • BI – Business Intelligence – rôzne pohľady na dáta v databáze na základe KPI (key performance indicator – kľúčové indikátory výkonnosti firmy)
 • Complaint management – manažment sťažností, ako aj Hotline, ktorý však používaním CRM nadobúda nový rozmer a nazýva sa Front Office – teda miesto prvého kontaktu zákazníka so spoločnosťou.

Očakávate od Vášho CRM systému ešte viac ?

Nechce sa Vám všetko manuálne inštalovať a nastavovať ?

Vytvorte si vlastnú 30-dňovú skúšobnú CRM inštaláciu úplne zadarmo a bez záväzkov

Čo je CRM systém a aké sú jeho prínosy

Zásadným prínosom nasadenia CRM systému je zlepšenie organizácie vzťahov so zákazníkmi, sprehľadnenie všetkých procesov, ich presná evidencia, aktualizácia a archivácia kompletnej histórie

CRM systém dokáže riadiť nielen proces predaja, ale následne aj servis, služby a kompletnú starostlivosť o zákazníkov. Je určený nielen pre obchodníkov, ale aj pre pracovníkov servisných oddelení (oddelenia starostlivosti, podpory a expedície) a ďalších. Ak zákazník zavolá komukoľvek vo firme bude milo prekvapený informovanosťou všetkých pracovníkov a rýchlosťou akou dokáže spoločnosť vybaviť jeho požiadavky.

 • kompletná komunikácia so zákazníkom
 • kompletná evidencia záujmov o Váš tovar alebo služby
 • rýchlejšie a korektné vybavovanie reklamácií a objednávok
 • efektívne plánovanie – schôdzky, telefonátu, služobnej cesty
 • všetky dôležité informácie o zákazníkovi máte na jednom mieste
 • kontrola a vyhodnocovanie predaja
 • zníženie nákladov vynaložených na predaj a starostlivosť o zákazníkov
 • pripomienkovač: komu, kedy a prečo volať, písať, stretnúť sa
 • a v neposlednom rade aj vyššie tržby

Rôzne prvky systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré sa dotýkajú všetkých troch rovín CRM. Ide o:
* evidencia informácií o partnerovi/kontaktných osobách partnera,
* evidencia informácií o potenciálnych obchodných príležitostiach s partnerom,
* evidencia doterajších udalostí s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
* plánovanie budúcich aktivít s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
* sledovanie všetkých udalostí v časovom slede prostredníctvom kalendára s využitím pripomienok pre naplánované udalosti,
* sledovanie štatistiky doterajšieho obchodovania s daným partnerom s využitím dátového skladu,
* rozšírené možnosti označovania partnerov individuálne pre každého užívateľa
* vytváranie výstupov prostredníctvom reportov podporujúcich filtrovanie záznamov.

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.