Prípadové štúdie

Integrácia CRM systému s E-shopom

Prepojenie E-shopu s CRM systémom Našim novým zákazníkom sa stala spoločnosť, ktorá vlastní Ehop postavený na báze WooCommerce. WooCommerce patrí medzi najpopulárnejší E-shop plugin pre WordPress. Je určený pre malých a veľkých online obchodníkov používajúcich WordPress. Jedna zo základných požiadaviek bolo prepojenie existujúceho E-shopu a nášho CRM systému. Východisková situácia Náš zákazník prevádzkuje viacero internetových obchodov. Základná potreba bola prepojiť tieto internetové obchody...

Implementácia CRM pre poisťovníctvo a finančné služby

Implementácia CRM systému v oblasti finančníctva Našim zákazníkom sa stala spoločnosť, ktorá ponúka služby hlavne v oblasti finančníctva a poisťovníctva. Pre nášho klienta sme nasadili a upravili Vtiger CRM v cloude. Pred zavedením CRM systému boli všetky klientské údaje uložené lokálne v Exceli. Východisková situácia Náš zákazník potreboval viesť jednotnú evidenciu svojich klientoch ako aj evidenciu obchodných aktivít s klientmi. Taktiež bolo nutné...

Implementácia CRM systému pre Uhal trade s.r.o.

Firma Uhla Trade s.r.o, ktorá sa zaoberá predajom a servisom laserových gravírovacích zariadení hľadala CRM systém, ktorý by bol vhodný pre ich firmu a riešil ich interné procesy. V súčastnosti firma využíva systém Daylite. V danom systéme však chýbajú niektoré funkcie a tiež že daný systém nie je lokalizovaný do SK alebo CZ. Boli nám zaslané aj ďalšie požiadavky na...

Prípadová štúdia o využití CRM v rehabilitačnom centre

Implementácia CRM pre FYZIO.SAN Našim zákazníkom sa stala spoločnosť FYZIO.SAN, ktorá pôsobí v Prešove a ktorá ponúka hlavne fyzioterapiu - rehabilitáciu a masérske služby vo vlastnom súkromnom rehabilitačnom centre. Pre danú spoločnosť sme zrealizovali projekt implementácie Vtiger CRM systému v cloude. Východisková situácia Náš zákazník potreboval viesť jednotnú evidenciu svojich klientoch ako aj evidenciu stretnutí s klientmi. Taktiež bolo nutné vytvoriť a pripraviť...

Implementácia CRM systému pre CONTAL OK

Firma Contal s.r.o hľadala CRM systém na mieru na zlepšenie obchodnej činnosti a previazať túto obchodnú príležitosť s Partnerom. Následne, na základe parametra Partner vyhodnotiť zoznam Príležitostí, ktoré išli cez daného partnera. Toto isté bolo nutné urobiť aj pre modul Projekty, resp. vytvoriť závislosť aby sa pri vytvorení Projektu z Obchodnej príležitosti načítalo do projektu aj pole Partner. Cieľom tohto...

Business Investment Review modul pre Vtiger CRM

Firma ESET už niekoľko rokov využíva nami upravenú verziu Vtiger CRM Open Source na evidovanie aktivít svojich Partnerov. Keďže systém stále aktívne používajú, čo nás samozrejme veľmi teší, tak máme neustále nové a nové požiadavky. Najnovšie bolo potrebné vytvoriť modul kde budú užívatelia ESETu zadávať ročné obchodné plány pre svojich Partnerov a porovnávať ich s reálnymi údajmi zadávané od Partnera a...

Implementácia Vtiger CRM pre ESET s.r.o.

Firma ESET hľadala systém na zlepšenie evidencie svojich Partnerov a ich Marketingových aktivít. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť prehľadnú evidenciu všetkých Partnerov, ktorý budú mať svoj vlastný prístup do systému v ktorom budú môcť robiť len požadované akcie. Keďže celý tento projekt sa "točí" okolo Partnera, tak sme celý systém museli preprogramovať a taktiež sme tento systém pomenovali ako PRM...

CRM systém upravený pre hotely

Rezervácia ubytovania v CRM systéme Nami na mieru upravený vtiger CRM systém obsahuje nový modul Rezervácie, ktorý je prepojený s web formulárom. Daný online formulár obsahuje základné informácie pre objednanie ubytovania. Položky vo formulári sú voliteľné, na obrázku je len príklad už realizovaného prepojenia. Po odoslaní formulára sa tento zapíše do CRM systému, ktorý slúži nielen na správu Kontaktov, Obchodných príležitostí, ale...

Implementácia CRM systému

Na základe analýzy potrieb získaných prostredníctvom mailovej komunikácie, sme v spolupráci s firmou TKD s.r.o. implementovali CRM systém so základným nastavením. Zákazníkovi bol vytvorený samostatný SERVER na ktorom beží naša CRM inštalácia. Na základe ďalšej komunikácie sme podrobne nastavili užívateľské účty, vytvorili organizačnú štruktúru podľa ktorej sme definovali práva užívateľských účtov. Medi ďalšie úpravy patrilo nastavenie formulárov, výberových polí a...

Implementácia CRM systému pre firmu SAMSON s importom dát z primárneho software

Na základe analýzy potrieb získaných prostredníctvom konzultácie a online prezentácie nášho CRM systému, sme pre nášho zákazníka SAMSON implementovali CRM systém s importom dát z ich primárneho programu. Dáta klientov, objednávok a faktúr sa importujú raz za deň (počas noci). Pri importe kontrolujeme možné duplicity, ktoré sa následne správne spárujú a všetky pridružené záznamy sa správne priradia. Následne pri importoch...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.