Prínos CRM systémov

Zásadným prínosom nasadenia CRM systému je zlepšenie organizácie vzťahov so zákazníkmi, sprehľadnenie všetkých procesov, ich presná evidencia, aktualizácia a archivácia kompletnej histórie

CRM dokáže riadiť nielen proces predaja, ale následne aj servis, služby a kompletnú starostlivosť o zákazníkov

CRM systém je určený nielen pre obchodníkov, ale aj pre pracovníkov servisných oddelení (oddelenia starostlivosti, podpory a expedície) a ďalších.
Ak zákazník zavolá komukoľvek vo firme bude milo prekvapený informovanosťou všetkých pracovníkov a rýchlosťou akou dokáže spoločnosť vybaviť jeho požiadavky.

  • kompletná komunikácia so zákazníkom
  • kompletná evidencia záujmov o Váš tovar alebo služby
  • rýchlejšie a korektné vybavovanie reklamácií a objednávok
  • efektívne plánovanie – schôdzky, telefonátu, služobnej cesty
  • všetky dôležité informácie o zákazníkovi máte na jednom mieste
  • kontrola a vyhodnocovanie predaja
  • zníženie nákladov vynaložených na predaj a starostlivosť o zákazníkov
  • pripomienkovač: komu, kedy a prečo volať, písať, stretnúť sa
  • a v neposlednom rade aj vyššie tržby

Rôzne prvky systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré sa dotýkajú všetkých troch rovín CRM. Ide o:
* evidencia informácií o partnerovi/kontaktných osobách partnera,
* evidencia informácií o potenciálnych obchodných príležitostiach s partnerom,
* evidencia doterajších udalostí s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
* plánovanie budúcich aktivít s daným partnerom, resp. kontaktnou osobou partnera,
* sledovanie všetkých udalostí v časovom slede prostredníctvom kalendára s využitím pripomienok pre naplánované udalosti,
* sledovanie štatistiky doterajšieho obchodovania s daným partnerom s využitím dátového skladu,
* rozšírené možnosti označovania partnerov individuálne pre každého užívateľa
* vytváranie výstupov prostredníctvom reportov podporujúcich filtrovanie záznamov.

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.