Modul Dobropis pre Vtiger CRM

Dobropis predstavuje opravný doklad, ktorým sa v určitých prípadoch opraví pôvodná faktúra
Zoznam dobropisov

Vytvorte Dobropis jednoducho a pohodlne priamo z pôvodnej Faktúry

Ako a kedy vystaviť Dobropis

Dobropis sa vystavuje v prípadoch

  • Pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby
  • Pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru
  • Pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti

Ako vystaviť dobropis

Dobropis sa vystavuje rovnako ako Faktúra, ale s určitými odlišnosťami:

  • slovné označenie dokladu , z ktorého by malo byť zrejmé, že ide o dobropis
  • v dobropise sa uvádza pôvodné číslo faktúry, ku ktorej sa dobropis vystavuje
  • dobropis sa vystavuje v deň vrátenia tovaru, v deň reklamácie, resp. v deň priznania zľavy, rabatu
  • formu úhrady možno uviesť ako “vzájomný zápočet”, ak odberateľ pôvodnú faktúru ešte neuhradil
  • sumy na dobropise sa vyznačujú so znamienkom mínus

Pri vystavovaní dobropisu je nutné pamätať na pravidlo, že v dobropise sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa dobropis vzťahuje

Úprava dobropisu

Modul Dobropis pre Viger CRM

Vtiger extension dokuemtácia

Podrobná dokumentácia

Vzhľadom na to, že vtiger CRM je celosvetový produkt, tak manuál je dostupný len v anglickom jazyku.

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.