Riadenie procesov pre Vtiger CRM

Užitočné a zadarmo dostupné rozšírenie, ktoré vám umožní spravovať procesy vo Vtiger CRM
Riadenie procesov pre Vtiger CRM

S týmto doplnkom môžete spravovať ListView Colors, Dynamic Fields a ďalšie naše rozšírenia, ako aj doplnky iných vydavateľov

Spravujte procesy na jednom mieste

Funkcionalita modulu Riadenie procesov

  • Možnosť vytvorenia podmienok kedy sa má konkrétna úloha vykonať
  • Súvisiace procesy a podprocesy
  • Možnosť spravovať procesy iných vydavateľov rozšírení pre Vtiger CRM
  • ZDARMA na použitie (registrácia je nutná)
Riadenie procesov pre Vtiger CRM - baner

Stiahnite si naše rozšírenie a spravujte procesy vrámci Vtiger CRM

Vtiger extension dokuemtácia
Podrobná dokumentácia
Vzhľadom na to, že vtiger CRM je celosvetový produkt, tak manuál je dostupný len v anglickom jazyku.

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.