Reports 4 You

výkonný nástroj na vytváranie prehľadov a reportov pre Vtiger CRM

Môžete vytvárať neobmedzené množstvo reportov pre všetky vtiger CRM moduly*
*(vytvorené štandardom vtiger)

Hlavné funkcie Reports4You modulu

Môžete vytvoriť 5 typov reportov

Tabuľkový prehľad

Sumárny report

Sumárny so zoznamom

Matrix report

SQL report

Čo je to Key Metrics ?

Nová funkcia pre Reports4You modul. Kľúčové metriky Vám umožňujú vytvárať zobrazenia na tabuľke s informáciami, ako je počet záznamov. Taktiež je možné zobraziť sumárne dáta ako je napr suma objednávok alebo faktúr.
Pomocou modulu Reports 4 You, Key Metrics umožňuje po vytvorení tabuľkového reportu použiť tieto metriky (SUM, AVG, Min, Max) na Dashboarde.

Key Metrics v module Reports 4 You

Kedy potrebujete obmedzenia a zoradenie záznamov?

Skúste odpovedať:

  • Nechcete mať veľa záznamov v reporte?
  • Chcete napríklad získať Top 5 Organizácií s najvyšším obratom?
  • Chcete vyhľadať Vašich najlepších predajcov ?
  • a mnoho ďalších možností

Ak ste odpovedali áno
Pokúste použiť limity a usporiadanie záznamov pomocou nášho reportovacieho nástroja.
Môžete nastaviť limit zobrazených záznamov, ako aj triediť na základe polí zostupne a vzostupne.

Report s limitom a usporiadím

Čo sú to hlavičky?

Pomocou Reports4You modulu môžete premenovať názvy hlavičiek v tabuľke tak ako chcete.

To vám môže pomôcť lepšie pochopiť hodnotu v príslušnom stĺpci vygenerovaného reportu.

Vlastné hlavičky tabuliek

Filtrovanie záznamov

Pri filtrovaní môžete špecifikovať podmienky filtrovania výsledkov. Dostupné sú všetky polia z vybraného modulu a jeho príbuzných modulov, kde je možné zvoliť podmienku na základe typu vybraného poľa. Môžete vytvoriť neobmedzený počet podmienok.

Filtrovanie záznamov

Plánovač

V tomto kroku môžete nastaviť odosielanie reportov v pravidelných intervaloch konkrétnym používateľom prostredníctvom emailu bez nutnosti prihlásenia sa do CRM. Jednoducho zaškrtnite „Plánovanie aktívne“ a plánovač nastavený spustí automatické rozosielanie. Môžete exportovať súbor ako PDF alebo EXCEL alebo oboje.

Plánovač reportov

Reports4You podporuje generovanie 7 typov grafov

Pruhový graf
Stĺpcový graf
Koláčový graf
Lievikový graf
Skladaný pruhový graf
Skladaný stĺpcový
Čiarový graf

Prečo by som mal použiť vyhľadávanie?

Ak si pri vytváraní reportu definujete primárny stĺpec vyhľadávania, tak potom môžete pomocou tohto stĺpca dodatočne filtrovať záznamy v Dashboarde .

Filtrovanie grafu podľa hlavného stĺpca vyhľadávania

Cenník Reports 4 You extension pre Vtiger CRM

Reports 4 You

199 €

Druhý rok: 159 €
Ďalšie roky: 119 €

S predplatným budete mať vždy prístup k najnovším verziám rozšírenia pre všetky Vtiger CRM verzie 6.x, 7.x (a vyššie). Po skončení predplatného bude naše rozšírenie ďalej fungovať bez problémov, ale nebudete mať technickú podporu ani nebudete môcť sťahovať najnovšie aktualizácie. Predplatné je na 1 rok.

PDF & EMAIL MAKER BALÍK

109 €

Cenníková cena: 168 €
Zvýhodnená cena balíka 109 €
Ušetrite až 59 €

Vtiger extension dokuemtácia

Podrobná dokumentácia

Vzhľadom na to, že vtiger CRM je celosvetový produkt, tak manuál je dostupný len v anglickom jazyku.

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.