Monthly Archives - február 2008

Nasadenie vtiger CRM pre BauSanierungsSysteme GmbH

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre BauSanierungsSysteme GmbH. Firma BauSanierungsSysteme GmbH (BSS) sa zaoberá odstraňovaním vlhkosti múrov prostredníctvom špeciálnych technológií. V čase analýzy firma BSS nepoužívala žiadny CRM systém. Mnohé procesy boli vykonávané manuálne prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Okrem toho existovalo veľa manuálnych činností, ktoré mali byť nahradené. Hlavnou úpravou prešiel modul Prvý kontakt (Leads), v...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.