Tag - Referencie

Nasadenie vtiger CRM pre Continuing Education Center, Vienna University of Technology

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre Continuing Education Center, Vienna University of Technology. Technická univerzita vo Viedni v čase analýzy nemala CRM systém, pričom vtiger CRM ich zaujal natoľko, že sa rozhodli pre jeho implementáciu. Hlavným bodom bol import kontaktov, pričom dôraz sa kládol na podrobnú kontrolu duplicít a ich možnú aktualizáciu počas importu. Doba...

Nasadenie vtiger CRM pre BauSanierungsSysteme GmbH

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre BauSanierungsSysteme GmbH. Firma BauSanierungsSysteme GmbH (BSS) sa zaoberá odstraňovaním vlhkosti múrov prostredníctvom špeciálnych technológií. V čase analýzy firma BSS nepoužívala žiadny CRM systém. Mnohé procesy boli vykonávané manuálne prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Okrem toho existovalo veľa manuálnych činností, ktoré mali byť nahradené. Hlavnou úpravou prešiel modul Prvý kontakt (Leads), v...

Nasadenie vtiger CRM pre POSTBANK Factoring GmbH

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre POSTBANK Factoring GmbH. Firma POSTBANK Factoring GmbH (PBF) plánuje zaviesť CRM riešenie na základe Open Source Software vtiger CRM a centrálny softvér na vytváranie ponúk tiež na základe Open Source Software vtiger CRM. S týmto CRM softvérom sa má spravovať kompletná databáza Zákazníkov. Toho času neexistuje jednotná správa modulu...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.