Monthly Archives - júl 2012

Implementácia CRM systému s importom dát z účtovného sotware Pohoda

Na základe analýzy potrieb získaných prostredníctvom konzultácie a online prezentácie nášho CRM systému, sme pre nášho zákazníka parfems.sk implementovali CRM systém s importom dát z účtovníckeho programu Pohoda. Dáta zákazníkov, produktov, objednávok a faktúr sa importujú raz za deň (počas noci). Pri importe kontrolujeme možné duplicity, ktoré sa následne správne spárujú a všetky pridružené záznamy sa správne priradia. Následne pri...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.