Monthly Archives - august 2012

Implementácia CRM systému pre firmu SAMSON s importom dát z primárneho software

Na základe analýzy potrieb získaných prostredníctvom konzultácie a online prezentácie nášho CRM systému, sme pre nášho zákazníka SAMSON implementovali CRM systém s importom dát z ich primárneho programu. Dáta klientov, objednávok a faktúr sa importujú raz za deň (počas noci). Pri importe kontrolujeme možné duplicity, ktoré sa následne správne spárujú a všetky pridružené záznamy sa správne priradia. Následne pri importoch...

Implementácia CRM systému s importom dát z účtovného sotware Money

Na základe analýzy potrieb získaných prostredníctvom konzultácie a online prezentácie nášho CRM systému, sme pre nášho zákazníka ROIN implementovali CRM systém s importom dát z účtovníckeho programu Money. Dáta zákazníkov, produktov, objednávok a faktúr sa importujú raz za deň (počas noci). Pri importe kontrolujeme možné duplicity, ktoré sa následne správne spárujú a všetky pridružené záznamy sa správne priradia. Následne pri...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.