Monthly Archives - december 2010

PDF Maker pre vtiger CRM

PDF Maker je dodatočné rozšírenie pre vTiger CRM, ktoré dáva možnosť užívateľom vytvoriť neobmedzené množstvo šablón pre všetky moduly. Pomocou tohto veľmi výkonného nástroja si môžete jednoducho vytvárať obchodné ponuky, zmluvy, projektové úlohy a aktivity a tiež rôzne druhy objednávok a faktúr. S viac ako 250 inštalácií za niekoľko týždňov sa stal PDF Maker veľmi obľúbeným nástrojom na tvorbu rôznych...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.