Monthly Archives - máj 2011

Implementácia vtiger CRM pre lajka.sk a prepojenie s Eshopom

Na základe analýzy potrieb získaných prostredníctvom konzultácie a online prezentácie nášho CRM systému, sme pre nášho zákazníka Lajka.sk (reklamná agentúra) implementovali CRM systém, ktorý náš zákazník využíva hlavne pre evidenciu Objednávok zo svojich e-shopov a následnej Fakturácii. Klient vlastní vlastný eshop a spolu s našou spoločne sme sa podielali na prepojení CRM systému s Eshopom. Momentálne má zázazník prepojené viaceré...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.