Monthly Archives - apríl 2012

Peňažný denník – nový CRM modul pre našich klientov

Modul slúži na evidovanie a následné reportovanie peňažných pohybov vo firme. Pre našich CRM4You klientov sme pripravili nový CRM modul "Peňažný denník", ktorý má slúžiť na evidenciu prijatých a odchádzajúcih platieb vo firme. Doteraz sa v našom CRM dali evidovať len vystavené faktúry a pri uhradení niektorej faktúry bolo možné definovať stav na "Uhradená". V praxi však často sú mnohé faktúry...

Oficiálne vydanie vtiger CRM 5.4.0

S potešením oznamuje oficiálne vydanie Open Source vtiger CRM 5.4.0. Vydanie vtiger CRM 5.4.0 so sebou prináša rad významných zmien, nových funkcií a vylepšení na základe podnetov vtiger CRM aktívnej komunity s tisíckami aktívnych užívateľov, medzi ktorými patrí samozrejme aj naša spoločnosť. V týchto dňoch pripravujeme naše baličky aby boli plne komkaktibilné s novou verziou CRM. V priebehu najbližších dní...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.