Oficiálne vydanie vtiger CRM 5.4.0

S potešením oznamuje oficiálne vydanie Open Source vtiger CRM 5.4.0. Vydanie vtiger CRM 5.4.0 so sebou prináša rad významných zmien, nových funkcií a vylepšení na základe podnetov vtiger CRM aktívnej komunity s tisíckami aktívnych užívateľov, medzi ktorými patrí samozrejme aj naša spoločnosť. V týchto dňoch pripravujeme naše baličky aby boli plne komkaktibilné s novou verziou CRM. V priebehu najbližších dní sa budeme zaoberať prekladom vtiger CRM 5.4.0 do slovenčiny.

Nižšie sú uvedené hlavné body novej verzie:

Zlepšená použiteľnosť vo vtiger CRM 5.4.0

1. Jednoduchšie hlavné menu, ktoré možno nastaviť pomocou nového Menu Editor
2. Jednoduchšie používateľské rozhranie pre vytváranie vlastných filtrov (pohľadov)
3. Konvertovanie Lead (Prvý kontakt) rozhrania bola prepracovaná tak, aby používanie bolo viac flexibilnejšie
4. Vylepšené importovanie
5. Možnosť výberu všetkých záznamov cez stránky pre hromadnú úpravy alebo hromadné e-maily
6. Modul Account bol premenovaný na Organizations a Potentials modul na Opportunities
7. Ľahký prístup k widgetom na domovskej stránke

Výrazne zmeny vo verzii 5.4.0

1. Workflow modul umožňuje automatické vytvorenie záznamov
2. View History – sledovanie, ktorý užívateľ aký záznam zmenil v CRM
3. Webforms modul umožňuje jednoduchú integráciu webových formulárov pre modul Lead
4. Vytvorenie vlastných grafov a možnosť pridať ich na úvodnú stránku
5. Zákaznícky portál je viac prispôsobiteľný
6. vcard import pre Contacts a Leads
7. Zahrnúť Komentáre v Reportoch pre Leads a Contacts

vtiger CRM 5.4.0 downloads : http://www.vtiger.sk/vtigercrm/download.html

Customer portal – vtiger CRM customerportal.zip
Firefox Extension : vtiger CRM Firefox Plugin
Microsoft Word Plugin – vtiger CRM Word Plugin.exe

Documentation : http://wiki.vtiger.com

Release Notes : vtiger CRM 5.4.0 release notes

Demo Links :
http://demo.vtiger.com
http://demo.vtiger.com/portal

Customer portal login credentials:
User name : test@vtiger.com
Password : test

Migration :
vtiger CRM 5.4.0 includes a migration wizard to help upgrade from versions 5.0, 5.1, 5.2, 5.2.1 or 5.3.0. Please refer to the migration manual below for additional details. In case, you are looking to upgrade from 4.x, the migration path to 5.4 is covered in the document .
Migration Manual

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.