Monthly Archives - september 2014

Vtiger CRM 6.1.0 GA Release

Len jeden mesiac po vydaní Vtiger 6.1.0 EA môžeme nadšene oznámiť oficiálne vydanie Vtiger 6.1.0 GA. V prípade, že ste nesledovali vydanie EA, verzia 6.1.0 prináša množstvo významných vylepšení, od veľmi potrebnej podpory pre novú verziu PHP (až do 5,5), integráciu Asterisk, nový Marketplace a oveľa viac. Niektoré pozoruhodné vylepšenia : PHP 5.4 & 5.5 support MySQLi support Vyhľadávanie v zozname ...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.