Monthly Archives - január 2021

Implementácia CRM pre poisťovníctvo a finančné služby

Implementácia CRM systému v oblasti finančníctva Našim zákazníkom sa stala spoločnosť, ktorá ponúka služby hlavne v oblasti finančníctva a poisťovníctva. Pre nášho klienta sme nasadili a upravili Vtiger CRM v cloude. Pred zavedením CRM systému boli všetky klientské údaje uložené lokálne v Exceli. Východisková situácia Náš zákazník potreboval viesť jednotnú evidenciu svojich klientoch ako aj evidenciu obchodných aktivít s klientmi. Taktiež bolo...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.