Author - info@its4you.sk

vtiger CRM 5.21 verzia

Dňa 16.11.2010 bola zverejnena nová verzia vtiger CRM, ktorá obsahuje niekoľko dôležitých bug fixes a security update. Viac informácií o tejto vezii nájdete v článku http://vtiger.com/blogs/2010/11/16/vtiger-crm-521-is-released/. Aj keď sa uvádza, že všetky vtiger CRM 5.20 pluginy fungujú, nie je tomu tak, keďže sa v mnohých menil aj pôvodný zdrojový kód. Slovenčina pre vtiger 5.20 je kompaktibilná s vtiger CRM 5.21. V prípade akýchkoľvek...

Nasadenie vtiger CRM pre Allianz 24

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na rozsiahlom vývoji vtiger CRM pre Allianz 24. Celý projekt bol rozdelený do viacerých krokov. V prvom kroku tohto projektu sa upravovali moduly Leads, Ponuky pre potreby poistenia osobných motorových vozidiel, kontrola duplicít a synchronizácia importu s Allianz databázou. Hlavným bodom bola úprava modulu Ponuky pre poisťovaciu spoločnosť zaoberajúcu sa zákonným ročným poistením...

Slovenčina pre Vtiger CRM 5.20

Dňa 15.11.2010 sme vydali prvú verziu prekladu vtiger CRM 5.20 Open Source. Na stiahnutie slovenskej lokalizácie je potrebné mať vytvorené konto v našom CRM shope. Návod ako správne nainštalovať slovenčinu do vtiger CRM nájdete na našich stránkach. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností v preklade neváhajte a kontaktujte nás.

Moduly Príjemka a Výdajka pre Vtiger CRM

Pripravili sme pre Vás 2 nové moduly na evidenciu príjmu a výdaja tovaru zo skladu. Tieto moduly slúžia na evidenciu príjmu a výdaju tovaru zo skladu. Po uložení záznamu sa okamžite prepočíta aktuálny stav produktov na sklade. Keďže tieto moduly boli programované pre vtiger CRM 5.1.0 verziu sú inštalovateľné prostredníctvom Install Manažéra. Po inštalácii pribudnú v hornom menu v záložke Inventory dva...

Nasadenie vtiger CRM pre Continuing Education Center, Vienna University of Technology

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre Continuing Education Center, Vienna University of Technology. Technická univerzita vo Viedni v čase analýzy nemala CRM systém, pričom vtiger CRM ich zaujal natoľko, že sa rozhodli pre jeho implementáciu. Hlavným bodom bol import kontaktov, pričom dôraz sa kládol na podrobnú kontrolu duplicít a ich možnú aktualizáciu počas importu. Doba...

Nasadenie vtiger CRM pre BauSanierungsSysteme GmbH

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre BauSanierungsSysteme GmbH. Firma BauSanierungsSysteme GmbH (BSS) sa zaoberá odstraňovaním vlhkosti múrov prostredníctvom špeciálnych technológií. V čase analýzy firma BSS nepoužívala žiadny CRM systém. Mnohé procesy boli vykonávané manuálne prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Okrem toho existovalo veľa manuálnych činností, ktoré mali byť nahradené. Hlavnou úpravou prešiel modul Prvý kontakt (Leads), v...

Nasadenie vtiger CRM pre POSTBANK Factoring GmbH

V spolupráci s nemeckým partnerom sme sa podieľali na vývoji vtiger CRM pre POSTBANK Factoring GmbH. Firma POSTBANK Factoring GmbH (PBF) plánuje zaviesť CRM riešenie na základe Open Source Software vtiger CRM a centrálny softvér na vytváranie ponúk tiež na základe Open Source Software vtiger CRM. S týmto CRM softvérom sa má spravovať kompletná databáza Zákazníkov. Toho času neexistuje jednotná správa modulu...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.