Navigácia

  1. Home
  2. Docs
  3. Manuál k Vtiger CRM 7.x
  4. Nastavenie CRM
  5. Navigácia

Navigácia

Inteligentný dizajn systému CRM Vám umožní rýchlo získať väčšinu informácií. Môžete sa pohybovať v CRM, ako keby ste si prechádzali webovú stránku. Neodporúča sa používať tlačidlá prehliadača v rámci modulu CRM. Tieto tlačidlá môžu spôsobovať problémy pri prehľadávaní stránok s dynamicky generovaným obsahom.

Odporúča sa používať ikony a odkazy poskytované systémom CRM pre navigáciu. Pokročilí používatelia môžu prechádzať na prehliadanie pomocou záložiek, aby urýchlili proces spracovania. Na každú stránka CRM sa môžete dostať niekoľkými kliknutiami.
Všetky stránky CRM sú v hierarchickom poradí. Môžete prepínať medzi stránkami na tej istej hierarchickej úrovni alebo ísť priamo k stránke. Na ľavej časti obrazovky je navigačný panel pre menu, ako je znázornené na Obrázku – CRM Domovská stránka v nasledujúcej kapitole (2.2.1). Pomocou panelu máte prístup k rôznym typom oblastí a funkciám, pomocou ktorých môžete navigovať a pracovať s CRM systémom.

Pre väčšinu úloh môžete nakonfigurovať systém CRM tak, aby ste získali zaujímavé údaje jediným kliknutím. Ak musíte kliknúť niekoľkokrát na získanie údajov, skontrolujte svoje individuálne nastavenia a vyhľadajte lepšiu konfiguráciu.

How can we help?

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.