Prihlásenie

 1. Home
 2. Docs
 3. Manuál k Vtiger CRM 7.x
 4. Úvod
 5. Prihlásenie

Prihlásenie

Váš správca systému (admin) CRM Vám poskytne adresu URL, ktorá sa má použiť ako prístupová adresa do systému CRM Vášho prehliadača. Budete tiež potrebovať používateľské meno a heslo Vášho účtu CRM.

Po spustení softvéru CRM sa prihlasovacia obrazovka zobrazí ako je znázornené na Obrázku – Prihlásenie do systému CRM. Ako užívateľ musíte zadať používateľské meno a heslo do príslušných polí, aby ste mohli pokračovať. Používateľ tiež môže zvoliť farbu rozhrania alebo jazyk po prihlásení v menu [Moje Nastavenia]. Používateľské meno, heslo, farbu rozhrania a jazyky poskytuje administrátor systému.
Po zadaní používateľského mena a hesla stlačte alebo tlačidlo .

Obrázok – Prihlásenie do systému CRM

Väčšina prehliadačov dokáže uložiť Vaše používateľské meno a heslo pre zjednodušenie používania. Môže to však byť bezpečnostné riziko, ak sa nedokážete ubezpečiť, že nikto iný nemá prístup k Vášmu počítaču. Neoprávnené osoby môžu získať prístup k Vašim dôverným údajom. Platí to najmä vtedy, ak používate prenosný počítač, ktorý by mohol byť odcudzený alebo nesprávne umiestnený.

Prístupové práva k systému CRM nastavuje správca pri konfigurácii systému CRM. K dispozícii sú nasledujúce typy privilégií:

 • Povolenie na používanie určitých modulov CRM.
 • Povolenie na používanie určitých funkcií CRM.
 • Povolenie na zobrazenie údajov v určitých moduloch CRM.
 • Povolenie upravovať alebo meniť údaje v určitých moduloch CRM.
 • Povolenie na vymazávanie údajov v určitých moduloch CRM.
 • Povolenie na export alebo import údajov z určitých modulov CRM.

Systém CRM zabezpečuje, že máte prístup iba k určitým operáciám, ak máte príslušné privilégiá. Ak sa chcete dozvedieť viac o privilégiách nastavených vo Vašom systéme alebo o ich zmene, kontaktujte svojho správcu systému.

How can we help?

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.