Ako začať

  1. Home
  2. Docs
  3. Manuál k Vtiger CRM 7.x
  4. Úvod
  5. Ako začať

Ako začať

Pre optimálnu využiteľnosť je potrebné, aby bol systém CRM nakonfigurovaný v súlade s potrebami Vašej spoločnosti. Každý používateľ s oprávneniami správcu, môže upravovať základné nastavenia. Okrem toho je k dispozícii mnoho funkcií, ktoré umožňujú používateľom konfigurovať prezentáciu údajov bez toho, aby zmenili základné nastavenia a bez oprávnení prístupu správcu. Všetky možnosti budú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Dokonca aj bez veľkej konfigurácie budete rýchlo schopný začať s CRM systémom. Údaje o zákazníkoch sú jadrom každého CRM systému, takže dobrý štart je začať zadávaním údajov. Keďže systém CRM je oveľa viac ako jednoduchý systém ukladania dát, odporúča sa, aby ste sa oboznámili s procesom predaja, ako je popísané v časti 4.2. Začnite tým, že zadáte údaje o zákazníkoch ako Prvý kontakt. Potom konvertujte Prvý kontakt na Príležitosti. Pozrite sa, ako sa automaticky generujú kontakty, účty a príležitosti. Môžete tiež importovať údaje o kontaktoch z existujúceho kancelárskeho prostredia s cieľom urýchliť proces.

Zadávanie kontaktných informácií Vašich najdôležitejších aktívnych zákazníkov

Ako prvý krok sa odporúča začať zadávaním kontaktných informácií Vašich najdôležitejších aktívnych zákazníkov. Ďalšie informácie môžete pridať neskôr. Budete tiež musieť zadať svoju spoločnosť ako účet a dáta zamestnanca ako kontakt. Tieto položky budete potrebovať, aby ste mohli efektívne komunikovať s ostatnými používateľmi.
Funkcie exportu a importu Vám pomôžu pri výmene údajov medzi kancelárskym prostredím a systémom CRM. CRM dáta môžu byť použité vo Vašej kancelárii v širokej škále ďalších aplikácií.
Po zadaní kontaktov budete mať k dispozícii širokú škálu automatických funkcií CRM.

Zadávaním produktov a / alebo služieb

Ako druhý krok odporúčame začať zadávaním produktov a / alebo služieb. V sekciách 3.5 a 3.6 nájdete podrobné pokyny na zadávanie informácií o produktoch a službách, ako aj cenníky. Znova začnite zadaním iba najdôležitejších informácií. Ďalšie údaje môžete pridať neskôr.
Ak viacerí používatelia začnú súčasne používať systém CRM, mali by ste mať na pamäti, že stačí zadávať všetky informácie len raz. Uistite sa, že komunikujete s ostatnými.
Pri plánovaní ďalšieho kontaktu so zákazníkom použite okamžite svoje údaje CRM. Zoznámte sa s funkciami činnosti, ako sú popísané v časti 3.2 kalendára a definujte svoj predajný proces pomocou rôznych fáz predaja.
Postupom času budete zlepšovať svoju schopnosť prevádzkovať systém krok za krokom.

How can we help?

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.