Vtiger rozšírenia – Marec 2021

Vtiger CRM rozšírenia – Marec 2021

Milá komunita Vtiger, prvé 3 mesiace ubehli veľmi rýchlo.
Veríme, že ste prežili pekné Veľkonočné sviatky v kruhu svojich najbližších.

Naša spoločnosť neustále napreduje a snažíme sa prinášať čo najlepšie rozšírenia a vylepšenia systémov Vtiger pre súčasných aj nových zákazníkov.

Mesiac marec priniesol najviac vylepšení a opráv pre naše najobľúbenejšie rozšírenie PDF Maker .
Nezanechali sme ani ostatné rozšírenia a nové opravy a vylepšenia si môžete pozrieť nižšie v príspevku:

 

Všetky zmeny našich rozšírení Vtiger nájdete nižšie:

 

PDF Maker v7.x

 • Pridaná nová funkcia Výpis z účtu do PDF prostredníctvom vlastnej funkcie: [CUSTOMFUNCTION|getAccountStatement|$ACCOUNTS_CRMID$|CUSTOMFUNCTION]
  Náhľad výpisu v šablóne:
  výpis pre pdf maker vtiger
 • Pred odinštalovaním programu PDF Maker bol pridaný štítok s upozornením, že pri odinštalovaní programu PDF Maker sa stratia vaše šablóny:
  vtiger pdf maker nový odinštalačný štítok
 • $PDF_SIGNATURE$ premennú už nebude možné vložiť do šablóny, ak vo vašom systéme Vtiger CRM nie je nainštalované rozšírenie PDF Signature
 • Premenná $COMPANY_LOGO$ teraz správne načíta logá spoločnosti alebo viacerých spoločností (ak sú nainštalované).
 • Opravené problémy s kompatibilitou s rozšírením PDF Signature, kde v niektorých zriedkavých prípadoch používatelia dostali e-mail s kódom hmtl
 • Opravený problém, keď sa v niektorých zriedkavých prípadoch používateľom pri pokuse o uloženie šablóny zobrazila chyba 500 (spôsobená nesprávnym režimom SQL databázy)
 • Opravený problém, kedy akcia „Odoslať e-mail“ nevyplnila pole TO, teraz bude pole TO vyplnené primárnym e-mailom záznamu
  (platí len v prípade, že nie je nainštalované rozšírenie Email Maker)
 • ďalšie drobné drobné chyby a vylepšenia

Jedno z našich najväčších rozšírení Reports 4 You bolo vylepšené o inštalačný proces, ktorý niektorým používateľom spôsoboval problémy s inštaláciou highcarts kvôli zlým povoleniam priečinka.

Pridali sme upozornenie pri inštalácii highcharts, aby používatelia videli, kde je problém.
Toto je upozornenie, ktoré dostanete pri inštalácii highcharts a je potrebné opraviť povolenia na zápis:

Ak chcete vyriešiť tento problém, nastavte nasledujúce povolenia pre priečinok highcharts:

Boli pridané niektoré ďalšie vylepšenia a opravy:

 • Export zostáv do PDF a XLS už nespôsobuje nesprávne rozloženie pri exporte súborov
 • Generovanie dotazu modComments už nebude zlyhávať
 • Ďalšie drobné opravy chýb, ktoré zlepšia hlásenie

PDF Maker v6.x

Aj pre verziu PDF Maker 6.x sme mali v marci jednu opravu:

 • opravený problém, keď súvisiace bloky nenačítavali hodnoty založené na použitých premenných

 

Email Maker

Rovnako ako pre PDF Maker sme pridali štítok, ktorý upozorňuje používateľov, že pri odinštalovaní modulu sa stratia šablóny:

 • Pridané varovanie pri odinštalovaní modulu vymaže všetky šablóny
  štítok na odinštalovanie nástroja e-mail
 • Opravený problém, kedy „Odpovedať“ nevyplnila správnu e-mailovú adresu

Mention Users

Na základe požiadaviek našich zákazníkov sme pridali možnosť spomenúť aj Skupiny prostredníctvom nášho rozšírenia.
Tiež sme pridali možnosť zmeniť jazykový formát v e-mailoch s upozorneniami.

Podrobnosti o zmenách nájdete nižšie:

 • Pridaná možnosť zmienky o skupinách:
  zmieniť skupiny v komentároch vtiger
 • Pridaná možnosť meniť text/štítky v prichádzajúcich e-mailoch, jazyk menoviek je možné nastaviť v: vtigerfolder/languages​​/xx_xx/ITS4YouMention.php
  – xx_xx = priečinok jazyka, napríklad de_de
  – menovky na zmenu sú: LBL_MENTIONED_YOU a LBL_CLICK_HERE
  – prijaté e-mail bude preložený do rovnakého jazyka, aký si používateľ nastavil vo Vtiger CRM
 • Opravený problém, kedy pri odpovedi na komentár nebolo možné označiť viac používateľov kliknutím

 

Quick Search – Rýchle vyhľadávanie

Zväčšili sme šírku hlavičky rýchleho vyhľadávania, aby sa všetky názvy modulov správne zmestili do okna výberového zoznamu.

 • Väčšia šírka hlavičky rýchleho vyhľadávania:
  rýchle vyhľadávanie vtiger
 • drobné vylepšenia stability

 

 

XLS Export

Pridali sme kompatibilitu s viacerými spoločnosťami a opravili sme niektoré hlavné problémy rozšírenia XLS Import:

 • Keď zákazníci nastavili vlastné číslovanie pre viac spoločností, XLS Import to zvládne a použije sa číslovanie spoločností Mutli
  (Iste pod podmienkou, že záznam musí byť priradený správnemu používateľovi, ktorý má rovnakú rolu ako spoločnosť Muti)

  Multi Company vtiger crm

  Číslovanie Mutli Company a XLS Import

 • Zároveň sme opravili aj problém, kedy sa pri importe záznamov neaktualizovalo číslovanie
 • Celočíselné polia by mali byť teraz správne importované a nespôsobujú, že importovaná hodnota sa bude líšiť od zdrojových hodnôt v súbore .xls

 

Multi Company

 • Opravený problém, kedy sa karty súvisiacich modulov nenačítali správne po aktualizácii alebo inštalácii rozšírenia Multi Company v systéme Vtiger CRM

 

Widget Management

Pridali sme kompatibilitu s rozšírením Field Mapping .

Keď sa vytvorí prepojenie/mapovanie prostredníctvom mapovania polí, správa miniaplikácií bude obsahovať dané tlačidlo na vytvorenie relačného záznamu.

Vytvorené mapovanie poľa:

Vytvorené mapovanie polí

Tlačidlo na vytvorenie súvisiacich záznamov v miniaplikácii:

tlačidlo na vytvorenie súvisiacich záznamov

 Poznámka: S vydaním Widget Management sme vydali aj novú verziu Field Mapping.

 

Descriptions

Vyriešili sme problém, ktorý sa opäť objavil v najnovšej verzii. Tento problém bol známy už z dvoch verzií, takže sme ho museli opraviť.

Ďalší problém s poľom Poznámka v dokumentoch:

 • Opravený problém, kedy boli vlastné popisy pre produkt alebo služby v bloku podrobností položky odstránené, keď používateľ uplatnil zľavu
 • Pole „Poznámka“ v module Dokumenty teraz správne načíta popisy

 

Reports 4 You

Vyriešený problém, keď mali zákazníci v niektorých prípadoch problémy so správnym spustením zostavy, spôsobilo to chybu SQL.

 • Opravené problémy s generovaním dotazov

Cashflow – Pokladňa

V novej verzii Cashflow sme opravili niektoré nekompatibility s rozšírením Credit Notes .

 • Opravený problém, kedy nebolo možné vytvoriť peňažný tok z dobropisu
 • Opravený problém pri vytváraní toku hotovosti prostredníctvom pracovného toku, pri ktorom sa nevytvorilo alebo neaktualizovalo pole Mena, iné drobné opravy chýb

 Poznámka: S vydaním Cashflow sme vydali aj novú verziu Credit Notes.

 • Vylepšená kompatibilita s cash flow

 

Custom Key Metrics – Kľúčové metriky

Vylepšili sme naše vlastné kľúčové metriky pridaním posúvania, ak je v okne viac zoznamov pre lepší prehľad.

kľúčové metriky pre vtiger

 • Pridané posúvanie, ak existuje veľa zoznamov
 • Opravený problém, kedy v niektorých prípadoch nebolo možné uložiť kľúčové metriky

 

Creator 4 You

 • Opravený problém, kedy pri odinštalovaní rozšírenia nebolo z modulov odstránené pole Creator

 

ČO BUDE ĎALEJ?

Máme v pláne vydať nové rozšírenie Sales Visit, s týmto rozšírením môžete spravovať svoje predajné návštevy, bude dostupná kompatibilita s niektorými ďalšími súvisiacimi modulmi v CRM, hlavne s Kalendárom, aby ste mali lepší prehľad.

Ďalšie rozšírenie, ktoré máme v pláne nie priamo budúci mesiac, ale v horizonte 1-3 mesiacov je Multi SMTP .
Dostali sme viac žiadostí o tento modul, chceme tiež kompatibilitu s Multi Company a Email Marketingom pre toto rozšírenie.

Nezabudnite si každý mesiac pozrieť naše blogové príspevky, kde nájdete ďalšie nové informácie o našich produktoch a službách.

Naďalej budeme prinášať vylepšenia a opravy našich rozšírení.

 

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.