Monthly Archives - marec 2019

Nie je PDF ako PDF alebo ako exportovať moderné PDF z Vtiger CRM

Čo by to bol Vtiger za systém, ak by nám nedovoľoval naše údaje a záznamy vyexportovať do použiteľnej podoby. Samozrejme, že takýto export do PDF súborov Vtiger podporuje. No sú tu dve veľké ALE. Štandardne má Vtiger jednu predlohu, ktorú používa na export do PDF súborov. Teda: Táto štandardná predloha, povedzme si rovno, nevyzerá vôbec lákavo a príjemne. Upraviť ju do peknej podoby Vám...

Začíname s Vtiger CRM #10: Pohľady a vlastný pohľad

Ak už máme Vtiger nastavený a údaje naimportované, môže sa stať, že je tých záznamov zbytočne veľa. Niektoré pritom pri každodennej práci nepotrebujeme vidieť. Napríklad účtovník potrebuje vidieť len minulo mesačné faktúry. CEO zase chce vidieť všetky neuhradené faktúry. Na to slúžia pohľady alebo inak povedané aj filtre. V pohľade si vieme vybrať, ktoré polia chceme vidieť a aké podmienky majú záznamy spĺňať. Na čo...

Začíname s Vtiger CRM #9: Import a export záznamov

Import existujúcich dát V mnohých prípadoch je import a príprava na import dát (a to nie len v importe do CRM) podceňovaný proces, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na zvýšených nákladoch na následnú opravu. Ak si neviete rady, radi Vám s tým pomôžeme. Pre tých, čo si to chcú vyskúšať sami, máme pár dobrých rád: Prvou požiadavkou je, aby údaje boli prezentované vo...

Začíname s Vtiger CRM #8: Náš prvý záznam v CRM

Záznam Aby malo naše CRM zmysel, potrebujeme v ňom mať záznamy a informácie. Tieto záznamy vieme do CRM dostať 3 spôsobmi: manuálne - bežné každodenné využívanie manuálnym importom - zvyčajne sa to robí na začiatku práce so CRM ak si tam prenášame údaje z iného systému - Ako na to? automaticky - napr. vyplnením formuláru na webovej stránke (prihlásenie sa na odber newslettera, ...), automatickým...

Začíname s Vtiger CRM #7: Číslovanie záznamov a výberové hodnoty

Začíname s Vtiger CRM #7 Nastavenie číslovania záznamov a vlastné výberové hodnoty Číselníky Aby sa nestalo, že sa Vám vytvoria 2 faktúry s číslom FA001 a FA001, čo by robili potom problém v účtovníctve. Vtiger CRM sa stará o to, aby každý záznam mal unikátne číslo. Pre každý modul viete určiť identifikátor a počiatočné číslo. Napríklad: Faktúry- INV..., Objednávky - SHOP..., Osoby - Kontakt.... Každý...

Začíname s Vtiger CRM #6: Formuláre a polia

Ak Vám pri vytváraní záznamu chýbajú nejaké informácie alebo sú vo formulári informácie, ktoré pre Vás nie sú potrebné môžete tieto polia pridať alebo na druhej strane pre sprehľadnenie systému nepotrebné odstrániť. Polia Pomocou polí vkladáme informácie do systému. Výhodou je aj to, že vieme konkrétnym používateľom povoliť vidieť respektíve upravovať určité polia. Na čo je to dobré? Asi nechceme aby skladník mohol...

Začíname s Vtiger CRM #5: Používateľ

Niektoré systémy sú viazané licenciou na používateľa. To znamená, že musíte platiť za každého používateľa, napríklad aj takého ktorý do systému pristupuje buď sporadicky alebo len s obmedzeným prístupom. Jednou z veľkých výhod Vtiger CRM  systému je prakticky neobmedzený počet používateľov. To aby mal každý zamestnanec vlastný prístup je pre Vás výhodou, lebo dokážete napríklad merať úspešnosť jednotlivých zamestnancov, sledovať...

Začíname s Vtiger CRM #4: Roly, Profily, Skupiny a Práva

Ďalší dôležitý krok je korektne nastaviť firemnú štruktúru a hierarchiu. V jednoduchosti to znamená odpovedať si a nastaviť systém aby zodpovedal odpovediam na tieto otázky: Aké údaje môže vidieť daný užívateľ (zamestnanec)? Kto a aké údaje môže zmeniť? Kto a čo môže vymazať zo systému? Kto a čo môže vytvoriť v systéme? Roly? Roly sú zvyčajne štruktúrované ako organizačná schéma spoločnosti. Rola určuje pozíciu používateľov CRM v...

Začíname s Vtiger CRM #3: Moduly

Ako a prečo vypnúť/zapnúť niektorý z Modulov? Na otázku prečo modul zapnúť je jednoduchá odpoveď: Aby sme ho videli a mohli s ním pracovať, teda ukladať si záznamy. Na otázku prečo modul vypnúť je odpoveď: Ak vo firme určitý modul nepotrebujete, lepšie je ho vypnúť pre sprehľadnenie systému. Aktívne moduly viete potom jednotlivo aktivovať/deaktivovať pre Vašich používateľov. Zoznam aktívnych aj neaktívnych modulov, ako...

Začíname s Vtiger CRM #2: Nastavenie emailového servera

Prečo nastaviť mailový server vo Vtiger CRM? Samotný Vtiger obsahuje notifikácie pre užívateľov ak im bola vytvorená úloha ale udalosť. Nastavením mailového servera umožníme Vtiger CRM zaslať danému užívateľovi notifikačný mail. Takisto Vám to umožní zasielať klientom cenové ponuky, faktúry, newsletter a podobne. Ako nastaviť mailový server? V ľavom hornom rohu kliknete na ikonu Pod sekciou Nastavenia kliknite na Nastavenie CRM. Pod sekciou Konfigurácia vyberte...

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.