Začíname s Vtiger CRM #4: Roly, Profily, Skupiny a Práva

Funkcie správy rolí, profilov, skupín a práv sú základom riadenia bezpečnosti systému CRM. Riadia prístup k systému CRM na základe práv používateľa.

Ďalší dôležitý krok je korektne nastaviť firemnú štruktúru a hierarchiu.
V jednoduchosti to znamená odpovedať si a nastaviť systém aby zodpovedal odpovediam na tieto otázky:

  • Aké údaje môže vidieť daný užívateľ (zamestnanec)?
  • Kto a aké údaje môže zmeniť?
  • Kto a čo môže vymazať zo systému?
  • Kto a čo môže vytvoriť v systéme?

Roly?

Roly sú zvyčajne štruktúrované ako organizačná schéma spoločnosti. Rola určuje pozíciu používateľov CRM v hierarchii a určuje operácie, ktoré môžu vykonávať v konkrétnych úlohách. V jednoduchosti je rola súbor práv, ktoré dostane užívateľ.

external

Načo sú teda profily?

Práva sa dajú prideliť rolám manuálne. Ale pri väčšej firemnej štruktúre to môže zaberať veľa času pridávať práva každej role manuálne. Profil je teda súbor používateľských práv, ktoré umožňujú prístup, zmenu alebo odstránenie údajov.

external

Kedy využijem skupiny?

Skupinu si môžeme predstaviť ako tím ľudí, ktorí majú na starosti rovnakú úlohu alebo sa majú starať o rovnakých zákazníkov. So skupinou teda ušetríme čas zdĺhavým pridávaním jednotlivcov k záznamu a využijeme na to Skupinu

external

Na čo slúžia globálne práva modulov?

Systém CRM Vám umožňuje nastaviť predvolené práva, ktoré sú platné pre celú organizáciu pokiaľ nie sú obmedzené vyššie spomínanými profilmi.

external

Viac o rolách, profiloch, právach a skupinách sa dozviete v našom manuáli

Potrebujete pomoct

ako správne nastaviť svoju spoločnosť?

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.